Home
PDF

LED OPREMA

clip_485

Prilagodnik za PC računalo USB - RS485 ili RS232 - RS 485

- za PC računalo - podržava WIN XP, Vista, Win7 - za LED display-e i LED SATOVE - jednostavna instalacija - jednostavna uporaba - memoriranje više kompleta tekstova s postavkama - mogućnost “real time” upisivanja u LED display

clip_232

clip_tipk

RUČNI PROGRAMATOR - TIPKOVNICA

- priključi se direktno u LED display ili LED SAT - dostupni svi znakovi/slova, u svim jezicima - jednostavno programiranje, pisanje

clip_temp

TEMPERATURNI SENZOR

- priključi se direktno u LED display ili LED SAT
- za prikaz temperature u LED display-ima i LED SATOVIMA

clip_dimm

REGULACIJA SVIJETLOSTI

- 10 stupanjsko vremensko postavljanje jakosti (satna regulacija / po danu - po noći)

clip_dcf

DCF prijemnik točnoga vremena

- priključi se direktno u LED display ili LED SAT - za automatsko postavljanje maksimalno točnoga vremena (24 sata prima radio signal atomskog sata iz Frankfurta)