Home  /  LED - sportski semafori  /  LED DISPLAY-i

LED DISPLAY-i

LED display-i  pokretna / "trčeća" slova za prikaz reklama, poruka i obavijesti.

Oglasni i informacijski sistemi LED display-a u ponudi partnera, temelje se na vlastitoj proizvodnje, znanju, inovativnosti tehničkih i softverskih rješenja, sveobuhvatanoj iskoristivosti i performansama, odličnoj preglednosti, jednostavnosti rukovanja i kontinuiranom radu LED display-a svih vrsta, namjena i oblika.
Proizvode se u mikroprocesorskoj tehnologiji. Ako dođe i do prekida napajanja poruke su trajno sačuvane, vrijeme i datum serijski ugrađeno, ...

LED BIG SIZE - bilo koje veličine, za različite potrebe i namjene, boje, po narudžbi. Mogu se montirati na krovovima, zidovima, vozilima, ...