LED display

LED display-i pokretna / "trčeća" slova za prikaz reklama, poruka i obavijesti.
Oglasni i informacijski sistemi LED display-a u ponudi partnera, temelje se na vlastitoj proizvodnje, znanju, inovativnosti tehničkih i softverskih rješenja, sveobuhvatnoj iskoristivosti i performansama, odličnoj preglednosti, jednostavnosti rukovanja i kontinuiranom radu LED display-a svih vrsta, namjena i oblika.
Proizvode se u mikroprocesorskoj tehnologiji. Ako dođe i do prekida napajanja poruke su trajno sačuvane, vrijeme i datum serijski ugrađeno, ...
LED BIG SIZE - bilo koje veličine, za različite potrebe i namjene, boje: po unaprijed definiranoj boji led dioda. Mogu se montirati na krovovima, zidovima, vozilima, ...

 Više o ...     

LED display za posebne namjene. Prema narudžbama i posebnim željama izrađuju se LED display-i specifičnih karakteristika i mogućnosti. Pored različitih izgleda i funkcije se mogu prilagoditi potrebama.
Na primjer: LED display-i za mjenjačnice, autopraonice, prometnu signalizaciju, garažno-parkirnu signalizaciju-vizualizaciju i sl. Komunikacija RS485, mrežni protokol (IP adresa), ... uz upravljanje našim PC softverom, povezivanjem s izvorom za "real-time" prikaz podataka, ...

 Više o ...     

- LED SATOVE odlikuje visoka zamjetljivost tj. vidljivost.
- za unutarnju i vanjsku upotrebu
- modeli s HIGH GAIN led diodama (široki kut vidljivosti - više od 120° pod direktnom sunčevom svjetlosti)
- programiranje s tipkovnicom ili računalom
- mogućnost priključenja DCF prijemnika točnog vremena
- razni dodaci (OPREMA)
- po narudžbi BIG SIZE (veličina brojeva 1 metar ili više)
- idealno za proizvodne hale, iznad ulaza, ili kao dodatak reklamnim tablama.
- model sa sekundama - kombinacija

 Više o ...